[agni_posttypes posttype= »portfolio » portfolio_thumbnail_individual_settings= »1″ portfolio-layout= »2″ portfolio-gutter-value= »46″ portfolio-thumbnail-hardcrop= »1″ portfolio-thumbnail-dimension-custom= »540×540″ portfolio-hover-style= »5″ portfolio-hover-bg-color= »rgba(0,0,0,0.8) » portfolio-hover-show-title= » » portfolio-hover-show-category= » » portfolio-hover-show-link= » » portfolio-hover-show-attachment-link= » » portfolio-bottom-title= »1″ portfolio-bottom-category= »1″ portfolio-navigation= » » posts_per_page= »6″ order= »ASC » post_not_in= »1234″]