[agni_posttypes posttype= »portfolio » portfolio_thumbnail_individual_settings= »1″ portfolio-gutter= » » portfolio-thumbnail-hardcrop= »1″ portfolio-thumbnail-dimension-custom= »480×450″ portfolio-hover-style= »2″ portfolio-hover-bg-color= »rgba(37,38,43,0.75) » portfolio-hover-color= »#ffffff » portfolio-hover-show-category= » » portfolio-hover-show-link= » » portfolio-hover-show-attachment-link= » » posts_per_page= »9″ post_not_in= »1234″]