[agni_posttypes posttype= »portfolio » portfolio_thumbnail_individual_settings= »1″ portfolio-layout= »4″ portfolio-gutter-value= »24″ portfolio-thumbnail-hardcrop= »1″ portfolio-thumbnail-dimension-custom= »480×450″ portfolio-hover-style= »2″ portfolio-hover-show-title= » » portfolio-hover-show-category= » » portfolio-hover-show-link= » » portfolio-hover-show-attachment-link= » » portfolio-bottom-style= »background » portfolio-bottom-bg-color= »#f6f6f6″ portfolio-bottom-title= »1″ portfolio-bottom-category= »1″ posts_per_page= »8″]